ראיון בנושא יצירתיות, יזמות, שיווק ודיגיטל

Interviewed on Creativity, Entrepreneurship, Marketing and Digital (Globes Business Magazine)