*תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

אנחנו שמחים שהגעת לאתר האינטרנט של ד"ר לירז לסרי (להלן "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי ד"ר לירז לסרי – שיווק, מיתוג וטרנדים בע"מ (להלן "החברה" ו"אנחנו"). מטעמי נוחות בלבד, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אבל הם מתייחסים לכל מגדר באופן שווה. הכניסה לאתר והגלישה בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.

תנאי השימוש יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי המשתמש והם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינינו (המשתמש והחברה). חשוב לנו להדגיש כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות את הסמכת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש.  לכן, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבל אותם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. כמובן,  מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.

 אחריות, אבטחה ופרטיות

אנחנו נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר. פרטי ההתקשרות שלך, במידה ונמסרו על ידך באמצעות טופס "צור קשר" או בכל אמצעי אחר, יישמרו במערכות החברה לצורך דיוור ישיר אודות השירותים והמוצרים הניתנים על ידי החברה וכן ליצירת קשר במידת הצורך ולפי כל דין.

אם תרצה להפסיק לקבל מידע במסגרת הדיוור הישיר, ניתן לשלוח פנייה בכל עת באמצעות טופס "צור קשר" שבאתר, או בלחיצה על כפתור "הסרת הרשמה" (unsubscribe) בתחתית כל אימייל שקיבלת במסגרת דיוור ישיר.

אנחנו מתחייבים שלא נעשה שימוש פרטי בפרטים שלך אלא לצרכי תפעול האתר בלבד וכן לצורך שמירת קשר. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

במקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא נישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוחה, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב על ידנו.

יצירת קשר

אנו זמינים ונשמח לשמוע ממך. תוכל לפנות אלינו דרך האימייל לכתובת office@lirazlasry.com או באמצעות טופס "צור קשר" שנמצא באתר.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.